Đặt hàng

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!

  NHÀ KHÁCH MINH HẢI
  Địa chỉ: Số 1, Trần Hưng Đạo, P. 5, TP.Cà Mau
 Điện thoại: 07803.825.417; Fax: 07803.831.036
 Email: nhakhach@nhakhachminhhai.vn

 


 

  CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
 Địa chỉ:  28 Sương Nguyệt Ánh, Q. 1, TP. HCM
  Điện thoại: 08.38395231;  0839253650
 Email:nhakhach@nhakhachminhhai.vn

Gởi
  • NHÀ KHÁCH MINH HẢI
  • CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
 

Thö Vieän AÛnh

NHÀ KHÁCH MINH HẢI CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 1, Trần Hưng Đạo, P. 5, TP.Cà Mau
Điện thoại: 07803.825.417; Fax: 07803.831.036
Email: nhakhach@nhakhachminhhai.vn

Địa chỉ: 128 Sương Nguyệt Ánh, Q. 1, TP. HCM
Điện thoại: 08.38395231;  0839253650
Email:  nhakhach@nhakhachminhhai.vn

Tổng lượt truy cập: 10025
Đang truy cập: 3